domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

27/09/2019

Amb la publicació al BOIB de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i de l’anunci al BOE, s’obre el termini d’inscripció en aquesta convocatòria d’oferta pública.

Les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de policia local mitjançant el procediment ordinari han sortit ja publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears i també s’ha anunciat al BOE. D’aquesta manera, s’obre el termini d’inscripcions per a les persones que vulguin aspirar a aquesta convocatòria d’oferta pública.

El model normalitzat de sol·licituds per a participar en el procés selectiu es troba a disposició de les persones interessades al Registre General d’aquest ajuntament (OAC), al web de l’Ajuntament i a la Policia Local.

El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils.

Una volta fet tot el proces selectiu, amb la publicació de la llista definitiva del resultat del procés selectiu i l’ordre de l’esmentada puntuació, l’Ajuntament haurà de comunicar, abans del 30 de novembre, a l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears les persones que faran el curs de formació d’agents de policia local, amb l’objectiu que puguin ser ja nomenats com a funcionaris en pràctiques dins l’any 2020.

Consulta aquí les BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 

I descarrega al final d’aquesta pàgina el model de sol·licitud d’admissió a les proves (Annex I).

Més informació de l’aprovació a la web de la Policia Local, on es pot consultar el temari del segon exercici de les proves tipus test (Toponímia del terme de Ciutadella i Ordenances).

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular