domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

25/09/2019

L’Ajuntament de Ciutadella, des de l’Àrea de Comerç, ha fet públiques les conclusions que es desprenen de la redacció del cens comercial del municipi, que va tenir lloc dimarts passat. 

Aquest informe, complet i exhaustiu, ha donat una radiografia del comerç de Ciutadella amb detall, zona per zona, en conjunt i comparativament.

Feu clic a la imatge per ampliar el mapa de les zones:

A la ponència es van exposar de manera sintètica les principals dades extretes del treball de camp realitzat pel tècnic del Cens Comercial del programa Joves Qualificats 2018-2019 de l’Ajuntament de Ciutadella. Hem de destacar que SOIB JOVE – QUALIFICATS ENTITATS LOCALS 2018, ha estat finançat amb fons del SOIB, i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), juntament amb el SEPE.

Així idò, les conclusions més significatives que se’n poden extreure són les següents:

– El nucli urbà de Ciutadella és principalment una àrea comercial de serveis i d’establiments de restauració i, amb una proporció menor, d’establiments d’alimentació, de moda i de perruqueries.

– El volum de comerços de Ciutadella es concentra majoritàriament a la zona 3 (Contramurada) i al polígon industrial, amb quasi el 40 % entre les dues. La resta de zones tenen un volum de negocis semblants (al voltant d’un 10 %).

– Una lleugera majoria dels comerços de Ciutadella (al voltant del 60 %) no tenen barreres arquitectòniques, tenen l’horari visible i fan jornada partida.

– La majoria dels comerços no té web, però sí que empren xarxes socials.

– Només una minoria (menys del 10 %) dels comerços té servei de venda en línia.

– El volum de franquícies al nucli urbà de Ciutadella és baix; només al voltant del 10 %.

– Una lleugera majoria dels enquestats manifesta que la seva activitat comercial s’incrementa d’abril a octubre.

En termes comparatius, les conclusions permeten, entre d’altres, les consideracions següents:

– Les zones del centre històric comparteixen característiques comercials molt semblants en tots els indicadors.

– Aquest mateix nucli té una distribució més heterogènia que la resta de zones.

– L’ús de web i de xarxes socials té volums semblants en totes les zones, de tal forma que no hi ha cap zona amb un ús o molt elevat o molt escàs.

– La majoria dels comerços de temporada es troben a la zona 7,on es troba el port; i a la zona 1 o del centre històric.

– El volum de negocis amb un increment de vendes estacional disminueix conformement la ubicació s’allunya del centre històric.

Feu clic AQUÍ per a veure la versió sintètica de l’informe.

Feu clic AQUÍ per accedir a la guia de comerços.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular