lunes, marzo 27, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

23/09/2019

El mes de maig des del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ciutadella es van iniciar les feines d’elaboració d’un inventari de l’arbrat urbà de Ciutadella de Menorca. Durant aquests mesos d’estiu ja s’han inventariat més de 2.300 arbres de 37 espècies diferents sembrats als carrers i places del nucli urbà. L’inventari també inclourà els arbres dels edificis municipals de Ciutadella, dels carrers i places de les urbanitzacions, i finalment de les zones verdes municipals amb l’objectiu de conèixer quants arbres tenim, de quines espècies, on estan ubicats, i de recollir tota una sèrie d’informació sobre cada un (característiques físiques, tipus de plantació, ubicació, reg, poda, malalties, etc.) que ens en permetin valorar l’adequació, decidir els criteris de manteniment i gestió d’aquest arbrat i definir un pla de millora per al futur. A més gràcies a les noves tecnologies l’inventari es realitza amb eines de SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica), i en estar acabat estarà disponible en línia tota la informació a la web de la IDE Menorca (http://cartografia.cime.es).

Ciutadella compta amb milers d’arbres als carrers i espais públics, el manteniment dels quals genera una despesa considerable i, a vegades, algun conflicte; però, per un altre costat, els arbres ens retornen, a tots els ciutadans i visitants, molts beneficis, com per exemple:

  • Proporcionen ombra i frescor durant els dies càlids de l’estiu.
  • Capten el diòxid de carboni que es genera amb les combustions i amb la nostra respiració i, per contra, alliberen oxigen.
  • Contribueixen a eliminar contaminants atmosfèrics a través dels fluxos d’intercanvi foliar.
  • Retenen la pols en la superfície de les fulles: els arbres de fulla caduca acumulen la brutícia en les fulles i, després, la perden anualment amb la renovació de tota la superfície foliar.
  • Generen una percepció del pas de les estacions.
  • Són el recer dels ocells que viuen a l’entorn urbà, i hi troben suport i aliment.
  • Contribueixen a la qualitat del paisatge urbà, on, a més, són l’únic referent o testimoni del factor natural.
  • Fan més amable i pacifiquen la presentació dels nostres carrers i parcs, amb un paper ornamental i de caracterització paisatgística.
  • Atenuen el renou del carrer, especialment en el cas dels exemplars de certa envergadura i amb copes desenvolupades i, sobretot, els arbres de fulla caduca, que, en ser més llenyosos, són més eficaços en l’absorció de les ones sonores.
  • Alguns arbres ens duen records d’infantesa o són referents per a algunes persones i aporten bellesa a l’entorn urbà.

L’arbre és un ésser viu que canvia de forma i de volum en el temps. Molts dels conflictes que es generen entre l’arbre i els altres sistemes urbans (voreres, balcons, façanes, canonades, trànsit de vehicles) són fàcilment previsibles. És a dir que si només actuam quan s’han produït els conflictes, difícilment disposarem de prou recursos com per atendre totes les demandes. Si volem fer una gestió eficient dels recursos municipals, és imprescindible que introduïm criteris de planificació en les tasques de sembra i de manteniment.

En definitiva, la finalitat d’aquest inventari és disposar d’un instrument de treball que orienti les decisions i que actuï de marc de referència en la planificació i la gestió de l’arbrat dels carrers, de les places i de les zones verdes del municipi de Ciutadella.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular