domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

15/06/2020

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 18 DE JUNY DE 2020 A LES 19 h

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari telemàtic de dia 14-05-2020).

2. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Guillermo Ángel Bosch Llufriu.

3. Comunicacions d’Alcaldia.

4. Proposta de reconeixement i felicitació públics, i d’atorgament de condecoracions arran de l’incendi a l’interior d’un habitatge al carrer Miquel Eugeni i Caimaris de Ciutadella de Menorca el dia 24 de gener de 2020.

5. Proposta d’aprovar un conveni amb l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tal d’establir l’ús del registre de béns patrimonials de l’OAIB per part de l’Ajuntament.

6. Proposta d’aprovar la imposició de les contribucions especials per al finançament del projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell; i d’aprovar inicialment l’ordenació d’aquestes contribucions especials.

7. Proposta relativa a l’exempció puntual de la taxa municipal d’ús de les instal·lacions dels centres educatius per a realitzar les activitats d’escola d’estiu 2020.

8. Proposta conjunta dels partits PSM MxM, PSIB-PSOE, UP-GxC i PP d’aprovació del compromís d’establir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides com a marc general per a treballar conjuntament les polítiques i els projectes de futur per a Ciutadella fins a l’any 2030.

9. Proposta d’aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per a la redacció del Pla insular contra incendis forestals.

10. Proposta d’aprovar l’Inventari de béns i drets consolidats de l’Ajuntament de Ciutadella de l’exercici 2019.

11. Proposta de cessió d’ús d’un terreny municipal de domini públic confrontant a la zona de servei del port per a executar el projecte de magatzem al servei de la benzinera del Club Nàutic.

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a contractar personal fix

13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa al procediment d’adjudicació i de contractació de les actuacions del carnaval de l’any 2019.

14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a millorar la visibilitat en els passos de vianants (expedient 2020/003104).

15. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa als romanents dels ajuntaments de Menorca perquè aquests siguin fons d’emergència local.

16. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a Sant Joan 2020.

17. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la platja de Macarella.

18. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a ocupació de via pública .

19. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al subministrament de mascaretes protectores contra el Covid-19 a la població.

20. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre les factures pendents de pagament a empreses i/o proveïdors.

21. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre les deficiències viàries per solucionar al passeig Sant Nicolau i als voltants.

22. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al pagament i a la convocatòria de les ajudes per a inversions agrícoles (PDR).

23. Precs i preguntes.

– Grup municipal Popular

– Grup municipal Ciudadanos

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular