miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

14/08/2019

L’Ajuntament de Ciutadella ha aprovat inicialment, per acord dels membre de la Junta de Govern de dia 14 d’agost, el Projecte de millora de diverses voreres de la urbanització de Cala Morell, consistent en planificar les obres necessàries per a portar a terme l’enrajolat de les voravies d’una part del carrer Via Làctia i el carrer Andròmeda, i reordenar l’amplada de les mateixes per donar cabuda a l’aparcament en línia que s’ha pintat recentment. Així mateix, aprofitant l’execució del paviment nou de les voreres, es preveu la renovació de la xarxa d’aigua potable i la xarxa d’enllumenat públic.

El projecte contempla un termini d’execució de dos mesos, i compte amb un pressupost de sortida de 74.370,68€ finançats entre l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular, a través de Pla Insular de Cooperació de 2019 destinat a les urbanitzacions.

Abans de l’aprovació definitiva del projecte, aquest s’ha d’exposar al públic durant quinze dies a comptar des de la publicació de l’anunci al BOIB, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que consideri adients.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular