miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Maó

El Teatre Principal de Maó serà l’escenari...

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

29/07/2019

Els resultats de les dues analítiques de les mostres d’aigua agafades el divendres matí, una feta per la Conselleria de Salut i l’altra feta per Pime Menorca encarregada per l’Ajuntament de Ciutadella, mostren que l’aigua de bany de la platja de Cala Blanca és apta per al bany, per tant, l’Ajuntament de Ciutadella, una vegada rebut el vist i plau de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, procedirà a obrir la platja al bany aquest matí mateix.

Així i tot, avui mateix s’han tornat a agafar mostres que seran analitzades quests dies per fer un seguiment de l’evolució de l’aigua de bany d’aquesta platja.

L’Ajuntament de Ciutadella treballa per minimitzar els riscos de contaminació a totes els platges en general i a Cala Blanca en particular, informant cada any als establiments propers a la platja de la importància de fer un bon manteniment i neteja de les seves instal·lacions de desguàs d’aigües residuals.També es fa una manteniment periòdic de les instal·lacions municipals de bombeig d’aigües residuals, que es netegen cada mes durant l’estiu.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular