miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

05/06/2019

La Junta de Govern ha aprovat el conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament de Ciutadella i els altres ajuntaments de Menorca per el reforç policial per a les festes de Sant Joan i de les altres festes patronals dels diferents pobles de Menorca. Un conveni de col·laboració que s’ha acordat amb els batlles i batllesses de Menorca i que haurà de ser aprovat per la resta d’ajuntaments de Menorca. Aquest conveni marc recull les dues peticions fetes pels representants sindicals de les policies locals de Menorca a la junta de batlles /ses celebrada el mes d’abril as Castell. D’ altra banda cal remarcar que també ha aprovat l’adjudicació del contracte del sistema de control d’aforament i del contracte de seguretat privada.

La Junta de Govern ha aprovat el conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament de Ciutadella i els altres ajuntaments de Menorca per el reforç policial per a les festes de Sant Joan i de les altres festes patronals dels diferents pobles de Menorca. Un conveni de col·laboració que s’ha acordat amb els batlles i batllesses de Menorca i que haurà de ser aprovat per la resta d’ajuntaments de Menorca. Aquest conveni marc recull les dues peticions fetes pels representants sindicals de les policies locals de Menorca a la junta de batlles /ses celebrada el mes d’abril as Castell.

Per una banda la petició en relació amb la millora de les retribucions i que no es pagués una quantia fixa (25€/h diurn i 30€/h nocturn) com marcava el conveni anterior sinó que “Als funcionaris que es trobin en comissió de serveis funcional a conseqüència d’aquest acord municipal, els continua sent aplicable el règim jurídic del cos de policia local al qual pertanyen. Així mateix, continuaran percebent les retribucions i les indemnitzacions per raó del servei que els corresponguin de l’Ajuntament en el qual són titulars. A l’efecte de la carrera administrativa, es consideraran serveis prestats en el mateix ajuntament, si bé costarà en l’expedient aquesta circumstància“.

I per altra banda, que el cobrament d’aquests serveis prestats per les festes patronals es paguessin amb més rapidesa. Així consta al conveni que “l’ajuntament dels agents que han prestat el seu servei de reforç remetran a l’ajuntament sol·licitant el certificat de les despeses que han originat els serveis dins d’un termini màxim de 15 dies des de la realització del servei, i aquestes seran compensades com a màxim un mes després de la data de la recepció del certificat.” Val a dir, que aquests anys 2017 i 2018, en alguns municipis, no han estat àgil aquests tràmits de pagament pel que els batlles i batllesses de Menorca ens comprometem amb aquest conveni a complir aquests terminis.

Un cop aprovat l’esmentat conveni, s’ha obert el corresponent termini d’inscripció per tal que els agents d’altres municipis que hi estiguin interessats puguin manifestar el seu interès en prestar els seus serveis de reforç durant les festes de Sant Joan de Ciutadella. L’ajuntament de Ciutadella i de tots els pobles de Menorca considerem que el reforç policial per les festes patronals és essencial i que es fa una molt bona feina per part dels agents de les policies locals vetllant per la seguretat a les nostres festes.

Per altra banda, s’informa de que sa aprovat altres aspectes importants per la seguretat a les festes de Sant Joan, com són l’adjudicació definitiva del contracte del sistema de comptatge de persones en determinades zones durant la celebració de les festes. Així com s’ha aprovat de forma definitiva l’adjudicació de la contractació del servei de seguretat privada i auxiliars per a les festes de Sant Joan.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular