miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

08/05/2019

L’Ajuntament avisa els interessats a realitzar venda ambulant de globus i petites joguines mitjançant carretons mòbils durant els dies 16, 23 i 24 de juny per tal que presentin la sol·licitud corresponent. L’avís també es fa extensiu als venedors amb instal·lació d’una parada de 2×1 m2 per al dia 23 a la plaça des Born per a la venda de mocadors i capells.

A partir del dia 9 de maig de 2019, i durant un termini de 15 dies naturals, es podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació indicada a continuació:

1. Fotocòpia del DNI / NIE del sol·licitant.

2. Acreditació de representació i DNI / NIE del representant (si escau).

3. Justificant d’estar d’alta i al corrent de pagament de les obligacions de Seguretat Social en el règim corresponent.

4. Justificant d’estar al corrent de pagament de les obligacions de l’Agència Tributària.

5. Document descriptiu i fotogràfic del producte per a la venda.

6. Document descriptiu i fotogràfic del carretó mòbil que es pretén utilitzar. Dimensions màximes de 2,50 x 0,80 m. En cap cas no es podran utilitzar carretons de supermercat adaptats ni amb rodes petites.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que punts de llocs de venda autoritzables (10 carretons mòbils i 2 parades a la plaça des Born), la preferència de l’autorització i l’assignació d’espais es farà d’acord amb l’ordre de registre de les sol·licituds formulades, amb la documentació completa.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular