miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

09/04/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DIA 11 D’ABRIL DE 2019 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 21-03-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta d’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat a favor del senyor Fernando Ortiz Fernández, a títol pòstum (exp. 2019/003513).

4. Proposta conjunta de la corporació municipal de l’Ajuntament de Ciutadella amb relació a l’estat de l’escola infantil Francesc de Borja Moll de Ciutadella (exp. 2019/003395).

5. Proposta d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella a la Declaració de «Davos 2018: cap una Baukultur d’alta qualitat per a Europa» (exp. 2019/003794).

6. Proposta de ratificar la Resolució d’Alcaldia número 38/2019, de dia 22 de març de 2019, relativa a l’aprovació de la delimitació de l’àrea de regeneració i renovació urbana del nucli històric de Ciutadella (exp. 2019/003003).

7. Proposta d’aprovar la recuperació del 100 % de les retribucions dels empleats municipals durant les baixes per incapacitat laboral temporal (2019/003518).

8. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2018 sol·licitat pel Cercle Artístic-Societat Cultural (exp. 2017/012356).

9. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2019 sol·licitat pel Cercle Artístic-Societat Cultural (exp. 2019/000905).

10. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2018 sol·licitat pel Casino 17 de Gener (exp. 2016/010795).

11. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2019 sol·licitat pel Casino 17 de Gener (exp. 2019/001345).

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) d’instar l’equip de govern a complir l’acord de Ple que es va adoptar per unanimitat dia 21 de setembre de 2017 amb relació a l’estat del pont de cala Galdana (exp. 2019/003722).

13. Precs i preguntes.

-Grup municipal del Partit Popular

-Grup municipal del UPCM

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular