miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

19/05/2020

El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de dia 14 de maig va aprovar per unanimitat les bases i la convocatòria que regeixen la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials que no han pogut dur a terme la seva activitat, afectats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma COVID-19 i que s’han publicat al BOIB número 87 de 19 maig.

Qui pot presentar la sol·licitud:

Podran presentar la sol·licitud els titulars d’establiments d’activitats no essencials corresponents als epígrafs econòmics prevists a les bases, els quals s’han vist obligats a cessar l’activitat o a no iniciar-la per mor de l’estat d’alarma.

Termini de presentació: del 20 de maig al 16 de juny, ambdós inclusivament.

Presentació de sol·licituds:

Preferentment s’ha de presentar la sol·licitud de forma telemàtica (mitjançant PIN ciutadà, certificat electrònic o [email protected]), ja que facilita i possibilita emplenar directament la sol·licitud i els annexos. De tota manera, es poden presentar presencialment o pels mitjans prevists a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú.

Us recordam que les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud de forma telemàtica.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular