domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

05/04/2019

Mitjançant una resolució d’Alcaldia, l’Ajuntament de Ciutadella s’acollirà al Pla Estatal d’Habitatges, per tal de participar en una de les seves modalitats, consistent en la rehabilitació d’habitatges que queden inclosos dins del centre històric de la nostra ciutat.

Aquesta resolució serà presentada el proper dia 11 d’abril per a la seva ratificació per part de la corporació en Ple, i inclourà la fixació exacta del nucli històric que serà objecte del Pla, amb la denominació d’àrea de regeneració i renovació urbana del centre històric. Bàsicament, es tracta d’un perímetre que abraça el conjunt de la trama urbana de la Ciutadella històrica, caracteritzada per disposar d’un pla especial específic dins del Pla General.

El Pla podrà incloure ajudes que afectin la façana, la fusteria, les teulades i l’accessibilitat a l’immoble per als casos de residents amb alguna forma de discapacitat física, o bé que tenguin més de 65 anys. Així, es podrà accedir a ajudes de fins al 40 % del cost i fins a un màxim de 12.000 euros per actuació, a més de la reducció del 95 % del cost de l’ICIO.

Des del punt de vista del procediment administratiu, aprovar la delimitació de l’àrea beneficiada suposa la tramitació davant el Govern autonòmic de les Illes Balears, per tal que, a la vegada, ho remeti al Govern central, vàlid en el període comprès entre 2019 i 2021.

Per a les empreses de Ciutadella relacionades amb la construcció, la fusteria, la ferreteria, etc., suposa un important incentiu de feina, atès que hi ha previsió de dur a terme al voltant de 130 actuacions en habitatges, i, per tant, una inversió que se situaria en els 2.200.000 euros.

A més, les administracions municipals que hi prenguin part també podran tramitar millores que afectin infraestructures de la zona. 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular