miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

29/02/2020

 La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha aprovar aquest passat dimecres el llistat de projectes que presentarà dins el marc de la convocatòria del Pla Insular de Cooperació (PIC 2020) del Consell Insular de Menorca. El llistat inclou sis projectes inclosos en la línia general i dos dins la línia turística.

Pel que fa als primers, l’Ajuntament de Ciutadella hi inclou la reconstrucció d’un tram del mur de contenció al Camí de Baix, entre les fites 923 i 930, amb 110.991,11€ de pressupost, i termini d’execució de dos mesos i que suposa el moviment de terres, la pavimentació i les voravies, la col·locació de les estructures de formigó, de la barana i del folre del mur; el subministrament de diversos punts de llum al casc urbà i la substitució per lluminàries LED, amb 89.630,75€ de pressupost i que permetrà la substitució de 184 punts de llum de potència elevada en trams dels carrers Camí Vell, avinguda Palma de Mallorca, carrer Lleida, Terrassa, Pont de Dalt es Penyals, carrer Beat Castell Camps, Mare Molas, Consolació i Alcúdia, entre altres; el projecte de millora del parc infantil i la zona verda de la plaça Princesa Joana, amb 21.438,73€ de pressupost i un termini d’execució de quatre setmanes, consistent en la instal·lació de paviment de cautxú, la rehabilitació dels jocs infantils existents i la col·locació d’una tanca de tancament de la zona de jocs; la proposta d’adquisició de dos vehicles elèctrics per a diferents serveis municipals per 70.000,00€, dins la línia d’anar substituint progressivament la flota de vehicles públics de combustió per vehicles lliures d’emissions; la instal·lació del sistema telelectura a la xarxa fixa de comptadors d’aigua a Serpentona, amb un pressupost de 39.755,94€, que permetrà millorar el servei en una urbanització que es troba a 20 quilòmetres del casc urbà de Ciutadella i on hi ha instal·lats un total de 266 comptadors d’aigua; i, finalment, la millora de la regulació i gestió de la xarxa semafòrica de Ciutadella, amb un pressupost de 48.000,00€ i que consisteix en la modernització dels elements i instal·lacions de trànsit a les cruïlles semafòriques del carrers de Sant Antoni Maria Claret amb els carrers Marius Vedaguer, Pere Cortés i Camí de Maó, així com de l’avinguda Jaume I el Conqueridor amb Camí de Maó, Carrer Mossèn Salord i Farnés i Carrer d’es Degollador, amb la qual cosa s’aconseguiria agilitzar molt més el flux circulatori.

Pel que fa a la línia turística, el llistat inclou dos projectes: la nova xarxa recollida d’aigu¨es pluvials als carrers d’es Tennis i al carrer d’es Canal, amb un pressupost de 231.360,84€ i un termini d’execució de tres mesos, que suposaria la construcció d’una nova xarxa que reculli les aigu¨es del punt baix del carrer d’es Tennis i també l’aigua d’escorrentia del carrer d’es Canal fins a connectar-la al col·lector existent, així com la instal·lació d’una canonada d’aigua potable de diàmetre 250 mm; i el projecte de millora de la passarel·la del riu de Cala Galdana, a la urbanització de La Serpentona, amb 63.127,43€ de pressupost i un termini d’execució de dos mesos, que proposa la substitució d’un tram important de la mateixa per paviment de formigó estampat colorejat i de major durabilitat.

Del conjunt d’aquests projectes, cal destacar el marcat caràcter mediambiental i de sostenibilitat dels mateixos, ja que molts d’ells fan referència a actuacions que posen en valor elements com vehicles elèctrics, comptadors d’aigua més eficients, lluminàries LED, semàfors que permeten una mobilitat més diversificada o la gestió de l’aigua a Cala’n Blanes, etc., per esmentar-ne alguns exemples.

Cal remarcar, a més, que alguns d’aquests projectes són objecte de llargues reivindicacions veïnals, amb la qual cosa tenen una base popular força ampla, com és el cas dels projectes de renovació del tram de la passarel·la de Serpentona i la reconstrucció del mur de contenció del Camí de Baix. Finalment, també es dona una passa més en la renovació dels parcs infantils amb la proposta referida a la plaça Princesa Joana.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular