domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

05/12/2018

L’Ajuntament té ara mateix obertes tres vies de reclamació per la pana elèctrica que va afectar Ciutadella els dies 28, 20 i 30 d’octubre.

  • La primera, en concepte de compensació per les hores de tall de subministrament elèctric, que s’ha iniciat d’ofici, i per la qual no es necessita cursar la reclamació de forma individual.
  • La segona s’ha de tramitar a l’Oficina de Consum, en concepte dels danys produïts als particulars per la manca de subministrament, o per resposta negativa de l’asseguradora particular.
  • I s’ha activat una tercera via per als receptors d’ajudes d’emergència social, que s’han de sol·licitar al Servei d’Atenció Social, a Ca sa Milionària.

Aquesta última s’ha posat en marxa gràcies a l’addenda al conveni d’ajudes econòmiques que han subscrit ell Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament, per la qual es concediran ajudes econòmiques per emergència social per als afectats per la pana elèctrica patida a Ciutadella els passats dies 28, 29 i 30 d’octubre de 2018.

Les persones a les quals va dirigida aquesta tercera línia d’ajuda especifica són les persones que hagin estat perceptores de les ajudes econòmics temporals i d’emergència social el 2018 o que són susceptibles de ser-ho; així com també, les persones perceptores de la renda mínima d’inserció, la renda social garantida i la pensió no contributiva.

Les persones que hagin estat perceptores d’ajudes econòmiques durant l’any 2018, a més de la sol·licitud, han d’aportar el full bancari on hi constin les seves dades bancàries.

Les persones perceptores de la renda mínima d’inserció, de la renda social garantida o de la pensió no contributiva han de presentar, a més de la sol·licitud, un certificat on s’acrediti que són perceptors d’aquestes prestacions i el full bancari on hi constin les seves dades bancàries.

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta línia d’ajuts és fins al 31 de desembre de 2018. Les persones que es considerin afectades per la pana elèctrica i responguin als col·lectius anteriorment citats ho poden sol·licitar a les dependències municipals de Ca sa Milionària, així com de forma telemàtica, tal com ho preveu la LPAC 39/2015. La sol·licitud haurà d’anar adreçada al Servei d’Atenció Social: Serveis Socials. Així mateix, es podrà presentar en qualsevol altre registre administratiu, de conformitat amb l’article 16 de la Llei 39/2015 de la LPAC.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular