martes, septiembre 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

Imatge27/11/2018

 L’Ajuntament de Ciutadella, a través d’una resolució d’Alcaldia, ha acordat iniciar els tràmits per aprovar l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura.

Es tracta d’un document que ha de completar el procés per a la instal·lació del Museu Municipal en aquest nou emplaçament cultural, que és Can Saura. Cal recordar que l’any 2016 es va redactar un avanç del Pla director de Can Saura, que definia de forma detallada els usos culturals de l’edifici. Al final del 2017 es va elaborar el Projecte museològic, en el qual restaven fixades la conceptualització teòrica i les línies estratègiques a seguir del nou espai museogràfic. D’aquí, i una volta definida la idea marc, es feia necessària la continuïtat de l’expedient per a la instal·lació i la ubicació definitiva del Museu Municipal a Can Saura.

Cal recordar també que el Projecte museogràfic executiu s’elaborarà a partir del marc teòric determinat pel Projecte museològic, del qual se’n detallaran el discurs expositiu, les peces que s’exposaran, els recursos per mostrar al públic aquests materials, la senyalització, els textos definitius, la infraestructura tècnica necessària, el pressupost necessari per a la materialització de l’exposició i qualsevol element imprescindible per a l’execució del nou museu de Can Saura.

La resolució d’Alcaldia recull, així, les peticions fetes a l’informe del director tècnic de Cultura, que determina la licitació de manera urgent de la redacció del projecte, ja que els costos d’aquest projecte venen finançats al 50 % per part del Consell Insular de Menorca, a través del Pla territorial d’instal·lacions i equipaments culturals, i l’adjudicació d’aquest s’ha de realitzar dins d’aquesta anualitat.

El despatx de l’alcaldessa Joana Gomila insta també a tots els preceptes jurídics i administratius adients basant-se en la legislació vigent, així com també a l’aprovació dels plecs de clàusules tècniques i administratives corresponents.

La resolució d’Alcaldia serà ratificada per la Junta de Govern. La licitació per a la redacció del projecte museogràfic és un procediment urgent i obert a concurs, el termini del qual, per a presentar propostes, finalitza el proper dia 3 de desembre

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular