viernes, septiembre 29, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

25/11/2018

43 assassinats de dones a dia d’avui durant el 2018.

43 feminicidis.

43 víctimes de violència masclista.

Aquestes són les xifres oficials.

I, mentrestant, a les seves cases, moltes altres són víctimes de cops, d’insults i de la violència més brutal només pel simple fet de ser dones. Víctimes del masclisme més salvatge i invisibilitzades per les estadístiques. Unes estadístiques que tampoc no consideren les formes de violència subtils, naturalitzades, acceptades; com el menyspreu, la manipulació emocional i la desigualtat laboral, igualment considerades una violació silenciosa dels drets humans.

Un any més arriba un 25 de novembre i encara no podem afirmar que visquem en una societat lliure de violència masclista. Sabem que el camí no és fàcil, duim molts d’anys d’història a l’esquena, però també sabem que no hi ha cap altre camí que avançar cap a la igualtat d’oportunitats; és innegociable i inqüestionable.

La igualtat i la convivència són un dels set pilars i valors que volem que siguin presents a la nostra ciutat. Així ho vam decidir l’any 2004 quan vam aprovar el projecte de ciutat, després d’un procés de participació ciutadana de dos anys.

Volem una societat on totes les persones tenguin el dret a una vida lliure, a no ser menyspreades per la seva condició sexual i el seu gènere, i a poder-se desenvolupar amb plenitud en els àmbits formatiu, laboral, familiar, físic, espiritual…

La ciutat allà on vivim ha de ser un lloc de trobada i de ple gaudi de tots els drets humans, com diu l’article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”.

Per açò, un any més, des de l’Ajuntament de Ciutadella ens veim amb l’obligació i la necessitat de fer consciència sobre aquests fets, i apuntar la societat i l’estructura patriarcal i masclista on encara vivim com a causa d’aquesta xacra; així com també recordam que aquestes estructures no són naturals i que es poden canviar.

També, un any més, manifestam que seguim disposats a fer aquest camí que hi queda per fer perquè un dia puguem celebrar el dia 25 de novembre com el dia lliure de la violència de gènere.

Tots els partits polítics que formam part d’aquest ajuntament ens unim per expressar de manera unànime la nostra voluntat i el compromís per fer passes cap a una societat igualitària aquí, a Ciutadella, i arreu. Deim prou a la violència masclista, prou a les agressions; deim sí a una societat democràtica i justa per a tothom, i deim sí a la llibertat.

I, entenent l’Ajuntament com la representació de tots els ciutadans i les ciutadanes d’un municipi, feim una crida perquè tothom se sumi a aquest clam, perquè només hi ha una manera d’aconseguir-ho: amb tots i totes junts i juntes. Esteim convençuts que, amb la implicació i els esforços units i coordinats de tothom, des de les administracions, les entitats, els agents privats, els col·lectius i la ciutadania, serem capaços d’eliminar les relacions i estructures de poder desiguals entre homes i dones que generen la violència de gènere. Tots i totes podem provocar un canvi, perquè tots i totes en tenim la responsabilitat.

A totes les víctimes, els volem dir que no estan soles i que seguirem treballant per a fer fora aquesta xacra social que empobreix la nostra societat, tant la propera i coneguda com la d’arreu del món.

Des de l’Ajuntament de Ciutadella, manifestam la nostra voluntat d’avançar cap a un municipi i una societat on no hi hagi violència de gènere, i impulsarem les accions necessàries perquè així sigui. Per açò, reafirmam la nostra adhesió al Pacte Social contra les Violències Masclistes que va impulsar el Govern Balear durant l’any 2016 a través de l’Institut Balear de la Dona com a símbol de la mobilització i la unió de diferents agents socials i les institucions de la nostra comunitat, per treballar junts amb uns mateixos objectius i fites. I també reafirmam i recordam els principis de la Carta de Ciutats Educadores que va firmar l’Ajuntament de Ciutadella l’any 1999, un dels quals diu que tothom té dret a la ciutat, la qual ha de garantir, en condicions d’igualtat i de llibertat, els mitjans i les oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament personal que la ciutat mateixa ofereix.

D’acord amb aquest pacte, els compromisos concrets que adquirim són els següents:

  • Impulsar i aprovar el I Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Ciutadella.
  • Seguir organitzant accions de sensibilització i formació per fomentar la igualtat de gènere entre la població i prevenir, així, la violència de gènere.
  • Garantir dins la mateixa administració local espais formatius i de diàleg sobre aquest tema perquè s’integri com un eix de política transversal.
  • Coordinar amb les altres administracions i els agents socials accions per protegir i donar suport a les dones víctimes de violència de gènere.
  • Crear aliances i fomentar la feina conjunta amb les entitats que també treballen per eliminar la violència de gènere i fomentar la igualtat.

Volem que Ciutadella sigui una ciutat lliure de qualsevol tipus de violència, perquè totes les persones tinguem una vida digne i feliç; i esteim convençuts que entre tots, junts, ho podem aconseguir.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular