viernes, septiembre 29, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

08/11/2018

Si vols ajudar a aprendre la nostra llengua o si en vols aprendre tu, recorda que ja s’ha obert la borsa de voluntariat lingüístic i d’intercanvi multicultural, a través de la qual es podran constituir parelles o petits grups de persones interessades a aprendre la llengua catalana, o a ensenyar-la.

El Centre de Català de l’Ajuntament de Ciutadella (Casa de Cultura, carrer de l’Hospital Santa Magdalena, 1 2n pis, tel. 971 48 42 04) en rebrà les inscripcions i formarà els grups.

La iniciativa forma part del Pla de Dinamització Lingüística de Menorca, que impulsa el Consell Insular de Menorca i al qual l’Ajuntament de Ciutadella s’ha adherit formalment.

Per actuar com a aprenent o com a ensenyant voluntari en els tàndems lingüístics que s’hi formin, caldrà tenir un mínim de 16 anys i trobar-se formalment registrat a la borsa del Centre de Català.

Encara que es podran fer grups per a altres llengües estrangeres, la catalana haurà de ser obligatòriament una de les d’intercanvi lingüístic.

Quin compromís adquireixen les persones inscrites?:

– Emprar obligatòriament el català com una de les llengües de l’intercanvi lingüístic i, si escau, la llengua estrangera que hom hagi indicat a la fitxa d’inscripció.

Ser responsable amb la parella lingüística i assistir a les trobades acordades o, en cas que no s’hi pugui anar, comunicar-ho amb l’antelació suficient.

– Fer un esforç per trobar-se amb la parella lingüística o amb el grup entre 6 i 8 vegades l’any.

– Comunicar al Centre de Català de Ciutadella qualsevol incidència que pugui sorgir durant les trobades o les activitats que tenguin lloc en el marc de la borsa.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular