viernes, septiembre 29, 2023

Concierto homenaje al pop español

El próximo sábado 30 de septiembre, a...

Aprueban acuerdos a favor de turismo y seguridad – H. Ayuntamiento de Solidaridad

MisiónImpulsar en todo momento la mejora integral,...

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

17/02/2020

 ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 20 DE FEBRER DE 2020 A LES 19 h

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de dia 30-01-2020).

2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Carla Gener Marquès (exp. 2019/006030).

3. Comunicacions d’Alcaldia.

4. Proposta d’aprovació de la relació de llibres donat de baixa en el 2019 a la Biblioteca Pública de Ciutadella per donar a la biblioteca del Centre de Salut Sant Miquel (exp. 2020/001216).

5. Proposta d’aprovació de la renovació del segell de Ciutat Amiga de la Infància (exp. 2020/001399).

6. Proposta conjunta dels grups polítics municipals d’aprovació del manifest per al Dia Internacional de la Dona i l’equitat de Gènere (exp. 2020/1953).

7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la posada en funcionament del Comitè d’arbitratge i assessorament previst en l’Ordenança reguladora de la de tinença d’animals (exp.2020/001661).

8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al portal de transparència municipal (exp.2020/001655).

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació als usos del Patrimoni Municipal (exp.2020/1731).

10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a l’estat de les casetes d’alta tensió i els armaris de distribució de GESA-ENDESA a les urbanitzacions i al poble (exp. 2020/1847).

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al suport als pagesos i ramaders de Balears (exp.2020/1866).

12. Precs i preguntes.

– Grup municipal Popular.

– Grup municipal Ciudadanos

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular