viernes, marzo 31, 2023

Ajuntament de Maó

Maó, 28 de març de 2023. Avui...

EL ALCALDE FELICITA AL GRUPO SCOUTS COMPAÑÍA DE MARÍA EN SU 40 ANIVERSARIO

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, acudió...

Información de recogida de residuos para la Semana Santa 2023

Según el calendario laboral establecido para el...

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

Imatge10/10/2018

 La Junta de Govern de Ciutadella ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a l’assignació de l’ús privatiu d’una parcel·la d’hort a sa Vinyeta, adreçada a persones a títol individual i a entitats sense ànim de lucre. A més, també ha aprovat la convocatòria corresponent al present exercici i que es regirà per les bases redactades a aquest l’efecte.

Segons el que ha explicat l’alcaldessa, Joana Gomila, les bases recullen una reforma que amplia els perfils dels eventuals beneficiaris dels horts. Així, a partir d’ara, també podran sol·licitar cessions de parcel·les els col·lectius i les entitats socials, i no només les persones individuals. Caldrà, però, que aquests col·lectius demostrin que hi volen optar per raons educatives, ambientals, pedagògiques o terapèutiques. Hauran de ser entitats sense ànim de lucre, i qualsevol concessió haurà d’estar basada en un projecte explicatiu del benefici social concret que es voldrà assolir.

Per tant, l’ús dels horts ja no quedarà sols restringit a concessions unipersonals, com fins ara.

D’altra banda, també hi haurà una modificació del requisit de l’edat dels beneficiaris. Açò vol dir que, a més dels majors de 65 anys, també en podran sol·licitar les persones a partir de 55 anys que tenguin la condició de pensionistes.

Finalment, el Reglament tindrà un caràcter obert pel que fa a la relació de parcel·les, de manera que no quedi referit exclusivament a sa Vinyeta, com ha succeït fins ara. Així es farà possible regular futurs horts que l’Ajuntament pugui incorporar al programa.

En qualsevol cas, les persones o les entitats beneficiàries hauran de mantenir les condicions d’obtenir una producció hortícola per al consum propi, fer-hi ús de productes ecològics, tenir cura del consum d’aigua i assegurar-hi una correcta convivència.

En total, hi haurà disponibles 15 parcel·les per a ús individual i 2 per a entitats sense ànim de lucre, amb una superfície de 80 m2 cadascuna.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular