miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

20/12/2019

 El Plenari Municipal ha aprovat inicialment el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella.A partir d’ara, s’obrirà un termini d’exposició pública d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOIB, per tal que qualsevol persona o entitat el pugui consultar i hi pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes. Si és així, caldrà fer-ho al Registre d’Entrada de l’Ajuntament.

A més, el Catàleg es pot consultar i descarregar del web municipal i romandrà exposat al públic al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular