lunes, junio 5, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

16/12/2019

COMUNICACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 21-11-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta d’aprovar la jornada de treball general de 35 hores efectives setmanals en l’àmbit del’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

4. Proposta de resoldre les al·legacions i d’aprovar definitivament el pressupost general del’Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l’exercici 2020, que comprèn el de l’entitatmateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per alDesenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal.

5. Proposta d’aprovar la baixa dels drets reconeguts i les obligacions reconegudes d’exercicis tancats.

6. Proposta d’aprovar inicialment el Catàleg Municipal de Camins Rurals de Ciutadella de Menorca.

7. Proposta d’atorgar un reconeixement en forma de felicitació pública, i la seva concessió per escrit, als participants en l’operatiu de rescat el dia 14 de novembre de 2019.

8. Proposta conjunta dels grups del govern local PSM Més per Menorca, PSIB-PSOE Ciutadella, UP – Gent per Ciutadella, PP i Ciudadanos, per instar AENA, amb relació a les obres, per a la construcció d’una torre de control física a l’aeroport de Menorca.

9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre la violència de gènere.

10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a l’aprovació d’una ordenança de vehicles de mobilitat personal (VMP).

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a impulsar els taxis de 7 places 

12. Precs i preguntes.

-Grup municipal Popular

-Grup municipal de Ciudadanos

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular