miércoles, septiembre 27, 2023

Pleno 21 de septiembre de 2023

2º Parte  ORDEN DEL DÍA de la sesión...

Talleres para adultos 2023.

Talleres para adultos 2023. ¡Vuelven los talleres para...

Cursos gratuitos en competencias digitales para mujeres

La Fundación Universidad-Empresa, en colaboración con la...

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

26/11/2019

El proper més de desembre es durà al Plenari Municipal l’aprovació inicial del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca. Una vegada aconseguit l’informe favorable del Consell Insular de Menorca i incorporades les consideracions incloses a l’informe citat, l’Ajuntament el pot dur a Ple perquè sigui aprovat inicialment i exposat al públic durant 30 dies, moment en què les persones i entitats que hi estiguin interessades el podran consultar i hi podran fer les al·legacions que considerin oportunes. Per oferir més informació als ciutadans i a les entitats interessades, es durà a terme un espai de Ciutadania específic per a presentar públicament el Catàleg i resoldre els dubtes que puguin sorgir. La presentació serà el proper dimarts 3 de desembre a les 19.30 h, a la Casa de Cultura de Ciutadella, i es comptarà amb la presència de la consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Maite Salord; de l’alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, i del tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ciutadella que ha dirigit la redacció del Catàleg.

El Catàleg és un document informatiu que recull les conclusions dels treballs d’investigació i de recerca sobre la situació dels camins públics i privats del terme municipal respecte a la titularitat pública, l’interès patrimonial o senderista. Per aquest motiu, al catàleg, a més dels camins considerats de titularitat municipal, s’han identificat i catalogat altres camins, de titularitat pública però no municipal, i de titularitat privada però que tenen un elevat interès patrimonial, cultural, ambiental i senderista.

La recerca i la justificació tècnica són essencials; la jurisprudència és clara en el sentit que la inclusió dels camins a l’inventari municipal ha d’estar justificada tècnicament i que s’ha de basar, si no en proves definitives, almenys en indicis clars que acreditin la titularitat pública que fonamenta la inclusió dels camins rurals a l’inventari municipal de béns; per tant, aquest catàleg recopila per a cada camí tota aquesta justificació tècnica.

En el cas del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella, la majoria de camins inclosos tenen un ús públic immemorial, acreditat per la informació arxivística, bibliogràfica i cartogràfica recollida pels treballs d’investigació a cada fitxa del camí. Moltes vegades aquest ús públic des de temps immemorials ve confirmat per la declaració com a camí veïnal mitjançant declaracions administratives del segle XIX, i pel fet que les tasques per a la seva conservació i el manteniment han estat assumides per l’Ajuntament mateix.

Cal tenir en compte que aquest catàleg no és un document definitiu ni immòbil; les fitxes que inclou poden patir, i ho han de fer, algunes modificacions en el futur; a causa, per exemple, de noves troballes de documentació històrica, noves recerques sobre camins, millors o diferents criteris tècnics o jurídics, resolucions judicials, signatura d’acords amb propietaris, cessions o adquisicions de camins, expropiacions o modificacions que es puguin produir per l’acceptació d’al·legacions durant la fase d’exposició pública.

A manera d’informació, el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca inclou un total de 93 camins rurals, amb una longitud total de 220,408 km. D’aquests 93 camins, 52 es consideren de titularitat municipal clara, 9 són de titularitat municipal dubtosa i es recomana seguir-los investigant, 8 són públics però propietat d’altres administracions i, finalment, hi ha 24 camins que no disposen d’indicis de titularitat pública i, per tant, es consideren privats.

Recordam que la presentació serà el proper dimarts dia 3 de desembre a les 19.30 h a la Casa de Cultura de Ciutadella. 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular