martes, septiembre 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

11/11/2019

 El pressupost previst per a 2020 segueix la línia dels darrers anys, pretén plasmar de forma econòmica, tots aquells objectius que aquest Equip de Govern ha prioritzat i defensat des del primer moment, posant per davant el benestar de les persones, educant en valors per aconseguir una societat més equitativa i solidària, recolzant el teixit associatiu i les entitats com element dinamitzador de la ciutat, millorant els espais públics per fer de Ciutadella una ciutat de la què tots i totes ens hi podem sentir còmodes.

L’Ajuntament de Ciutadella ha aconseguit reduir el nivell d’endeutament a nivells molt baixos. En aquest sentit, les previsions són que l’exercici 2020 es tanqui amb un nivell d’endeutament per davall dels 3 milions d’euros, el que representa menys d’un 10% sobre els ingressos. A nivell consolidat, aquesta xifra s’incrementa per l’efecte del préstec del Consorci Esportiu, i del deute que es té pel pagament dels terrenys que havien d’albergar la pista Voltadora. Però en qualsevol cas, molt lluny del 110% permès per la llei.

El pressupost de l’Ajuntament de Ciutadella per a l’exercici 2020 ascendeix a 34.373.493,83€. En termes absoluts, s’incrementa en relació a l’exercici 2019 en 410.547,63€, el que suposa un increment de l’1,21% respecte de l’exercici anterior.

Seguint la tendència d’aquests darrers anys, i per donar estabilitat al pressupost, aquest es sustenta en ingressos estructurals i no conjunturals. En aquest sentit, l’increment més important es produeix en la participació en els tributs de l’Estat, partida que s’incrementa en 367.000€ (fins un total de 6.388.000€). S’incrementa de forma notable els ingressos provinents del Govern Balear en matèria educativa, amb un increment de 124.400€ (200.000€) destinats al sustent de les escoletes, així com l’increment en la recaptació de dos dels principals impostos municipals, com són l’IBI, en 85.000€ (12.705.000€), i l’ICIO en 180.000€ (630.000€).

Quant a les despeses es segueix apostant per avançar cap a una societat més equitativa, destinant 2.953.000€ per a atenció social, 600.000€ per l’escolarització 0-3, 154.770€ per a convenis i subvencions a entitats que formen part del ric teixit associatiu del municipi, així com altres programes d’ocupabilitat (144.000€), polítiques d’igualtat (39.000€) o d’educació en valors en el marc de Ciutat educadora i amiga de la infància.

Amb la finalitat d’estalonar determinats serveis de l’Ajuntament, es creen dues noves places de policia local i una nova plaça de fosser, a part d’aprovar un programa temporal amb dos assessors jurídics per agilitzar els expedients de Contractació i de Recursos Humans.

Pel que fa a les millores a la via pública, s’invertirà 95.000€ en millores a la xarxa de clavegueram, i 90.000€ en el re-asfaltat d’alguns carrers del municipi, seguint amb la pràctica iniciada a la passada legislatura. S’ha previst una partida de 81.156€ per executar el projecte que canalitzarà l’aigua que s’acumula a la zona del POICI que tants de problemes està causant, tant als empresaris de la zona, com a la zona esportiva municipal. També es té previst seguir renovant i millorant els parc i zones de jocs infantils de la ciutat, destinant 55.000€ als parcs infantils i una partida especial de 40.000€ destinada íntegrament a la reforma de l’skate parc. Per últim, i perquè seguim apostant de forma ferma per les polítiques mediambientals, s’invertiran 65.140€ en la instal·lació d’un sistema de pèrgoles amb plaques solars a l’edifici de la Policia Local.

Destaca en aquests pressupost la transferència de 150.000€ a la Fundació Ciutadella Cultura perquè engegui la seva tasca com a entitat depenent de l’Ajuntament, amb la finalitat de gestionar i impulsar l’activitat cultural que s’ha de desenvolupar al Teatre del Born, una vegada finalitzades les obres que s’han executat durant els darrers mesos, i que espera obrir les portes ben aviat.

En definitiva, presentem un pressupost il·lusionant, que és prudent en la previsió d’ingressos, i realista en la de les despeses, i que es caracteritza per una manera d’entendre la política i la gestió del nostre municipi ja que sentim la responsabilitat de gestionar i optimitzar, de la millor manera, els recursos que aporten els ciutadans i ciutadanes. A més, representa el compromís adquirit amb les persones de transparència, proximitat, diàleg i impuls de la participació ciutadana, així com de la col·laboració i implicació de la resta d’Administracions.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular