domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

23/10/2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha aprovat aquest dimecres el Projecte d’activitats i obres de Can Saura, que pretén adaptar l’edifici per poder convertir-lo en el Museu Municipal de Ciutadella, que comptarà amb sales d’exposició i amb una cafeteria lligada al pati posterior.

El pressupost total de les obres a executar per adaptar l’espai és de 89.537,23 €, dels quals 40.000 € estan finançats per Consell Insular, i la resta amb recursos propis. Tot plegat, amb l’objectiu que aquesta operació esdevengui una passa més per tal de poder veure Can Saura obert al públic i convertit en el centre cultural del municipi, en una actuació que ha estat impulsada des de la Regidoria de Cultura, que encapçala Andreu Cardona.

L’edifici es va construir entre el 1693 i el 1713, i es troba catalogat segons el PEPCHA (Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric i Artístic de Ciutadella) amb parts protegides íntegrament i altres amb protecció tipològica i estructural. Entre els elements amb què compta, destaca un ampli jardí amb dos nivells.

Malgrat que l’edifici va sofrir una remodelació completa, mitjançant un projecte d’arquitectura en el qual es va transformar l’ús per adaptar-lo a museu i sala d’exposicions amb cafeteria a la planta baixa, no disposava de la perceptiva llicència d’activitats, i amb aquest projecte es pretén regularitzar la situació i solucionar algunes deficiències que van quedar pendents de solucionar.

Així, per tal de complir amb aquestes deficiències que, principalment, se centraven en el compliment de la normativa d’accessibilitat i CTE (codi tècnic de l’edificació), es realitzaran un seguit d’actuacions, com ara la realització de paviment al pati enrasat al nivell existent; l’eliminació de graves existents i compactació del terra per a adequar-ho a les persones amb mobilitat reduïda, i així poder arribar al nivell superior; la instal·lació de baranes de seguretat al pati, algunes d’extraïbles; la incorporació de portes tallafoc; el tancament i la reconstrucció del mur exterior del pati que s’havia obert feia uns anys per a pas de maquinària; i el desplaçament d’una porta de vidre interior a l’edifici.

Després d’aquesta actuació, la superfície total de l’edifici serà de 2.378,20 m2, mentre que la superfície total útil serà de 1.427,49 m2. La superfície destinada a la cafeteria a la planta baixa serà de 44,12 m2.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular