miércoles, septiembre 27, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

Maó, 30 de juny de 2022. – El Ple de l’Ajuntament de Maó ha aprovat aquest dijous, 30 de juny, el Pla de gestió sostenible de l’aigua de Maó, horitzó 2021-2031, que preveu un conjunt d’actuacions i activitats que permetran reduir la demanda d’aigua, millorar-ne l’eficiència i evitar el deteriorament dels recursos hídrics disponibles en el futur. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

El citat Pla —que estendrà la seva vigència durant un període de 10 anys, coincidint amb la data final de la vigent concessió— arriba després d’una llarga tramitació (de l’any 2019 ençà) i suposa poder disposar d’una eina imprescindible per a la correcta gestió d’aquest recurs escàs.

Inclou tota la descripció del sistema de subministrament i sanejament, la previsió dels consums i de la demanda, així com la planificació de les mesures a executar, amb les finalitats de garantir el subministrament d’aigua al municipi i de dur a terme una gestió sostenible de tot el cicle —subministrament i sanejament.

A més, el Pla proposa un conjunt d’estratègies i actuacions a executar per millorar i garantir l’abastament d’aigua potable al municipi. Hi ha un total de 60 propostes prioritzades, que s’estructuren en 4 grans línies estratègiques:

1. Alternatives de subministrament, millora del sanejament i obtenció de fonts de garantia2. Eficiència dels sistemes d’abastament3. Actuacions per reduir el consum4. Gestió de les aigües pluvials

L’Ajuntament ja està treballant en les primeres actuacions del Pla, que comporten l’obtenció dels oportuns permisos per a dues noves captacions que permetran garantir el subministrament.

Es tracta d’un document viu i revisable, que s’anirà actualitzant per adaptar-lo a l’evolució del sistema i als resultats obtinguts amb les mesures engegades.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular