miércoles, septiembre 27, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

Maó, 16 de juny de 2022. – L’Ajuntament de Maó i l’Institut Balear de l’Energia (IBE) han firmat un acord de col·laboració per a la millora i manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics.

Aquest conveni, d’una vigència de 4 anys – prorrogables 4 anys més – defineix la col·laboració entre les dues entitats, per tal de millorar l’estat dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics de la xarxa de Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears (MELIB) per assegurar-ne la sostenibilitat.

Així, el conveni, que va ser aprovat per la Junta de Govern Local del passat 8 de juny, estableix alguns compromisos, com ara participar i col·laborar en l’IBE en el desenvolupament del projecte i xarxa MELIB.

D’aquesta forma, l’Ajuntament es compromet a integrar els cinc punts de recàrrega municipals (ubicats al carrer Sàhara, Albert Camús, Passeig Marítim, Poliesportiu i plaça Eivissa) a la xarxa de punts de recàrrega MELIB, així com incorporar els que s’instal·lin durant la vigència del conveni, com per exemple els 5 punts que prest entraran en servei a l’aparcament de Camí de Ses Vinyes.

A més, s’habilita la possibilitat que l’Ajuntament pugui cobrar als usuaris per la recàrrega del vehicle. Una mesura que podria entrar en vigor un cop s’hagi definit el preu públic de referència, consensuat amb el Consell Insular i la resta d’ajuntaments de Menorca. Cal tenir en compte que l’any 2011, la despesa energètica dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics va ascendir a 11.000 euros, una xifra que se situa als 28.899,15 euros si es compta des de 2018 – costos de manteniment i amortització a banda -.

També contempla que s’aboni les despeses del manteniment, a requeriment de l’Institut Balear de l’Energia, una vegada l’Institut hagi adjudicat el contracte de manteniment.

Maó és el municipi que més demanda de càrrega de vehicles experimenta de tot Menorca, amb un total de 3.618 recàrregues l’any 2021 que van suposar un total de 32.851 kWh subministrats. En el que portam de 2022, ja s’han enregistrat 1.871 recàrregues i un total de 18.099 kWh d’energia elèctrica subministrada.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular