domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

L’Ajuntament de Maó presenta el Pla local de reactivació i transformació Maó 27, que desenvoluparà un total de 56 projectes per impulsar el creixement econòmic de la ciutat, amb l’objectiu que la institució actuï com a palanca de transformació de l’economia maonesa.

El Pla Maó 27 ha estat presentat pel batle de Maó, Héctor Pons, i el tinent d’Alcaldia d’Esports, Formació i Ocupació, Carlos Montes, i amb presència de les persones caps d’àrea de la institució (ja que es tracta d’un projecte transversal, en el qual s’han implicat totes les àrees municipals), així com de representants d’entitats participants.

El Pla esmentat té l’objectiu d’actuar mitjançant un total de 221 accions, agrupades en cinc línies estratègiques:

1. Un projecte inclusiu: Es tracta de projectes i accions per millorar la situació sociolaboral i les condicions de vida de la ciutadania maonesa. Les accions cerquen fomentar l’equitat, la inclusió i la cohesió de les persones i barris de la ciutat; i, especialment, donar resposta a la taxa de sobreenvelliment i a les necessitats d’altres col·lectius vulnerables.

2. Un projecte competent: Millorar l’ocupació i la ocupabilitat, a través de la millora de les competències, i seguir apostant per la formació ocupacional, en totes les modalitats, persones desocupades, ocupades i/o amb difícil inserció. A més, es pretén adequar l’oferta formativa a la complementació de l’oferta existent, amb la voluntat de cobrir les necessitats de les empreses i de nous sectors productius.

3. Un projecte emprenedor: Amb l’objectiu de donar suport al teixit empresarial, potenciar l’emprenedoria i impulsar la dinamització comercial, turística i industrial del municipi. A més, per afavorir la competitivitat de les empreses consolidades i les de nova implantació i innovació, l’adaptació a noves tendències del mercat i la creació de nous productes, a partir dels elements endògens de la ciutat i de Menorca.

4. Un projecte obert: Aquest programa vol que l’Administració s’obri a la ciutadania, amb innovació i participació efectiva, i vol reforçar el paper actiu en la implantació de polítiques amb perspectiva de gènere, de forma transversal.

5. Un projecte sostenible: El Pla té la intenció de transformar l’economia de la ciutat, a través de les oportunitats que la sostenibilitat té per al creixement econòmic, així com implicar la societat i les empreses en les polítiques d’economia circular, i mesurar la petjada ecològica, l’energia neta, la qualitat de l’aigua, etc.

Així mateix, el Pla Maó 27 és un document viu i transparent, que pretén reactivar l’economia d’ara, però vol servir de guia per a mandats futurs, amb independència del color polític que governi. Per això, un dels projectes és la creació del Fòrum per l’Ocupació, l’Economia i l’Emprenedoria, amb l’objectiu de fer un seguiment del Pla, realitzar una taula de col·laboració publicoprivada amb les entitats i ser una eina de difusió i estímul d’oportunitats.

Les línies estratègiques del Pla Maó 27 són el resultat d’un treball de diagnosi en què es va compartir la recopilació quantitativa de dades socioeconòmiques de la ciutat i també la qualitativa, que va comptar amb la participació de diferents agents: personal intern de l’Ajuntament, grups de persones expertes, conferències, entrevistes en profunditat i reunions sectorials, que van donar peu a un total de 628 interaccions.

El Pla Maó 27 s’emmarca en altres marcs estratègics d’àmbits superiors, com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el Marc Financer Pluriennal 2021-2027, de la Unió Europea, el Pla de recuperació, transformació i resiliència, del Govern d’Espanya, o el Pla de reactivació i transformació econòmica i social de les Illes Balears. 43 projectes de formació i 7,5 milions en subvencions

Per entendre el Pla Maó 27 és important conèixer la feina realitzada pel Servei de Formació i Ocupació des de l’any 2015 fins a l’actualitat; aquesta àrea municipal ha desenvolupat un total de 43 projectes de formació; ha rebut un total de 7.424.551 euros en subvencions; ha fet aportacions per un valor de 326.263 euros; i un total de 534 persones s’han beneficiat de contractes laborals gràcies al citat Servei.

Aquestes dades posicionen l’Ajuntament de Maó com la sisena entitat de les Illes Balears pel que fa el volum de projectes gestionats. Així, Maó només se situa per darrere Palma, el Consell Insular de Mallorca, Inca, Calvià i el Consell Insular de Menorca. Si la comparam amb la resta de poblacions de més de 20.000 habitants, Maó és la segona que més subvencions gestiona, després d’Inca.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular