sábado, marzo 25, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

L’Ajuntament de Maó no haurà d’incrementar el seu deute —que estava previst en el present exercici— i substituirà aquest finançament amb el romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici passat. D’aquesta manera, s’estalviarà la contractació del préstec previst en el pressupost d’enguany, per import de 3.305.611 milions d’euros.

La liquidació del pressupost de l’any passat presenta un romanent líquid de Tresoreria, per a despeses generals, de poc més de 8 milions d’euros (8.013.912,69 €). Aquest import és de lliure disposició; una part s’ha emprat per als crèdits incorporats (aquelles despeses compromeses i en fase d’execució, procedents de l’exercici 2021); una altra part, per a la substitució del préstec esmentat; i quedaran 3,2 milions més, reservats per a possibles modificacions del pressupost.

Durant els exercicis 2020 i 2021, l’Ajuntament de Maó va concertar dos préstecs, per valor de 2.5 M i 6 M, respectivament, amb l’objectiu d’impulsar l’obra pública i les inversions que ajudin a estimular l’economia, així com per resoldre de forma definitiva diferents temes de la ciutat que, històricament, encara estaven pendents de solucionar, com la compra del camp de San Carlos, que s’ha fet efectiva enguany.

El batle, Héctor Pons, ha destacat que “l’Ajuntament té una bona salut financera». I ha afegit: “Podem dir que és una bona notícia i que es van complint les previsions financeres i d’execució pressupostària que s’havia proposat l’Ajuntament. Una situació que arriba després d’haver passat dos anys especialment difícils per a l’economia general del municipi, quan es van tenir menys ingressos dels previstos i es va haver de fer un esforç important, que va derivar en la concertació de dos préstecs. Es va fer en un moment que consideram que era històric i en el qual l’Ajuntament havia d’apostar per impulsar l’economia, i creim que va ser un encert. La situació econòmica del municipi, en aquests moments, és molt diferent a fa un o dos anys. Creim que l’Ajuntament ha contribuit a fer-ho possible i que el Pla d’impuls econòmic hi ha ajudat”.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular