domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

L’Ajuntament de Maó va firmar ahir un acord amb els Col·legis professionals d’Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics per millorar i agilitzar la resposta a la concessió de llicències urbanístiques d’obra major i activitats.

D’aquesta forma, es rubrica per primera vegada amb un ajuntament de Menorca un protocol d’aquestes característiques amb l’objectiu compartit de millorar el funcionament de totes les parts. Ajuntament i Col·legis professionals s’alien així, tot reconeixent cada una de les parts la pròpia responsabilitat sobre el retard de la resolució dels tràmits.

L’acord determina, per una banda, qüestions de forma quant a la tramitació i seguiments dels expedients que s’entreguen. Per altra banda, contempla qüestions de contingut documental. Per exemple, pel què fa els projectes d’obra major, han d’explicar, de manera descriptiva, gràfica i escrita el tipus d’obra a executar.

Uns aspectes que s’han de tenir en compte a causa del canvi important que comporta la transformació dels tràmits administratius a favor de la digitalització, que en el cas de Maó es pot dir que està 100% implementat.

A partir d’aquest acord es contempla que siguin els tècnics dels Col·legis professionals els que aportin els informes sectorials amb els projectes, tal i consta a la Llei d’Urbanisme. Fins avui, era l’Ajuntament qui tramitava documentació depenent d’altres institucions, canvi amb el qual es permetrà reduir el volum de feina dels treballadors de la regidoria d’Urbanisme.

A més, s’acorda la constitució d’una mesa de coordinació que es celebrarà cada quadrimestre, l’objectiu de la qual és formular recomanacions d’interpretació de normativa, així com fer un seguiment del compliment del protocol signat, ja que es tracta d’un acord viu que haurà d’anar incorporant modificacions que puguin ser necessàries.

També es proposa reforçar la funció inspectora i/o control de l’administració en el moment de la implantació/instal·lació d’activitats.

El batle, Héctor Pons, ha destacat: “El més important d’aquest acord és que totes les parts reconeixen que hi ha canvis, que s’han de millorar alguns aspectes i que d’aquesta manera es pot aconseguir reduir el temps d’espera per la resolució d’aquestes llicències.”

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular