martes, junio 6, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

Aquest dimarts, l’Ajuntament de Maó ha presentat el Pla de Renovació de l’Enllumenat Públic de Maó (Pla REP Maó), que inclou la renovació de 2.239 punts de llum al municipi, amb projectes de diferent naturalesa, que van des de la substitució de llumeneres fins a la renovació de quadres elèctrics sencers. La suma de tots aquests projectes, arriba als 4.118.248 € d’inversió, provinents de diferents fonts de finançament.

El Pla REP detalla les actuacions municipals, en concepte de millora de l’enllumenat a Maó i la diferència en 3 grups: 

 • Actuacions fetes o començades el 2021 (renovació de 564 punts de llum).
 • Accions planificades i projectades per al 2022 (renovació de 775 punts de llum).
 • Projectes per ser finançats amb fons europeus (renovació de 925 punts de llum).
 • Per què un Pla de Renovació de l’Enllumenat Públic?

  Com ja és conegut per la ciutadania, la situació de l’enllumenat públic municipal es troba en una situació precària, a causa de diferents motius com, per exemple, la falta d’un manteniment adequat que s’ha perllongat al llarg dels anys. Aquest estat de la xarxa elèctrica provoca que els serveis municipals hagin d’atendre al voltant de 800 demandes ciutadanes a l’any, per avaries a l’enllumenat.

  Així mateix, aquest envelliment de les instal·lacions suposa, també, una manca d’eficiència energètica que deriva en un consum elevat. Per aquest motiu, i conscient dels problemes que aquest fet genera a la ciutadania aquest, l’Ajuntament presenta aquest Pla de Renovació, que ha de suposar un avanç important i una millora tangible de la situació de l’enllumenat públic de Maó.

  Objectius

  A causa dels motius exposats, els principals objectius del Pla de Renovació de l’Enllumenat Públic de Maó (Pla REP) són la millora lumínica i reducció de zones fosques, la reducció del consum energètic i, en conseqüència, un estalvi econòmic, la reducció d’avaries i la modernització de la xarxa lumínica.

  Estalvi energètic

  En aquest sentit, tots els projectes que conformen el Pla REP proposen una transformació de la xarxa elèctrica de Maó amb sistemes més sostenibles, com les llumeneres de tipus LED, que permetran un estalvi del consum energètic del 64,8%, en relació al consum que tenen ara les instal·lacions que es renovaran. Concretament, es passarà d’una potència instal·lada de 275,59Kw a una potència prevista de 96,92Kw. Aquesta reducció del consum energètic permetrà un estalvi econòmic d’uns 60.000 euros a l’any en la factura elèctrica del consistori.

  Principals criteris d’actuació

  A l’hora de seleccionar les diferents zones del municipi on s’ha d’actuar, es prioritzen aquells carrers amb una major urgència, ja sigui per la seguretat viària o per la gravetat de les avaries. Així mateix, també s’ha valorat la tipologia de via i s’han prioritzat aquelles on existeix un major trànsit de persones i de vehicles. Per altra banda, amb la voluntat de mantenir un equilibri a la ciutat, s’ha intentat distribuir, en la mesura del possible, aquests projectes per les diferents barriades de Maó. 

  • Pel que fa a les al finançament del Pla REP, aquest prové de diferents fonts:

   

  • Pressupost de 2021: 1.247.022 € que permetran renovar 746 punts de llum.

   

  • Pressupost 2022: 514.900,00 € que permetran renovar 323 punts de llum.

   

  • Fons CIMe i GOIB: 77.087,07 € que permetran renovar 118 punts de llum

   

  • Fons CIMe (Destinacions Turístiques Sostenibles): 229.553,05?€ que permetran renovar 51 punts de llum.

   

  • Fons europeus LIFE 2021: projectes presentats per valor d’1.512.686,00?€ que permetrien renovar 663 punts de llum.

   

  • Altres línies de fons europeus: 537.000?€ que servirien per renovar 262 punts de llum.

  Durant la presentació, l’alcalde de Maó, Héctor Pons, ha considerat que es tracta d’un Pla que és “molt necessari” i ha afegit que “som conscients que la qüestió de l’enllumenat ha de ser una de les prioritats dels pròxims anys”. Així mateix, el batle ha afegit que “feim aquest Pla amb la voluntat que superi qualsevol discrepància política, amb la idea clara que existeix un consens majoritari entre els grups polítics i entre la ciutadania, a l’hora de considerar que aquestes inversions són completament necessàries”. Per altra banda, Héctor Pons ha afegit que “Aquest pla s’ha fet amb la intenció que totes les zones de Maó puguin tenir millores a l’enllumenat públic”.

  Per la seva part, la regidora de Comerç Turisme i Microciutat, Carmen Seguí, ha detallat totes les inversions d’aquest document, amb el nombre de punts de llum de cada projecte, l’estalvi energètic, el pressupost de cada projecte i la seva font de finançament.

   

  También te puede interesar

  Etiquetas:

  Popular