martes, junio 6, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

L’Ajuntament de Maó ha instal·lat fonts d’osmosi a diferents instal·lacions esportives al municipi de Maó, amb l’objectiu d’afavorir a la reducció de plàstic, també dins l’àmbit de l’esport. Es tracta d’una acció que ha estat finançada pel Consell Insular de Menorca, en el marc d’un conveni més ampli, en matèria d’autosuficiència energètica i sostenibilitat a les instal·lacions esportives municipals.

Concretament, s’ha instal·lat una font d’osmosi al camp municipal del Club Deportiu Menorca, una altra font al poliesportiu del Club Deportiu Alcázar i una tercera a les instal·lacions del Grup de Cavallers de Maó, a Bintaufa. L’adquisició i instal·lació d’aquestes tres fonts ha requerit una inversió de 2.087 euros.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Maó, Carlos Montes, ha explicat que, “l’objectiu d’aquesta iniciativa és la reducció i eliminació de la utilització de plàstics d’un sol ús per començar a emprar recipients reutilitzables. Aquesta acció permet que els esportistes usuaris de les instal·lacions municipals puguin beure aigua sense la necessitat de generar residus”.

Es tracta d’una iniciativa que s’emmarca dins la voluntat que té l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Maó i del Consell insular de Menorca, de promoure valors educatius, en aquest cas, amb  la preservació del  medi ambient com a valor fonamental de la nostra societat.

El conseller d’esports del Consell, Miquel Àngel Maria, destaca que aquesta iniciativa, que ja s’ha implantat a altres municipis, cerca millorar la sostenibilitat global de les instal·lacions municipals, i que està en coherència amb tota la línia d’inversions que promou el Departament d’Esports del Consell, orientada a millores d’eficiència energètica, com la substitució de llums halògens per llums led, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes dels pavellons i graderies, la reutilització de l’aigua de pluja fins al consum zero, i la reducció general de la producció de residus. 

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular