martes, junio 6, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

Aquest dimecres, 15 de desembre, l’Ajuntament de Maó ha presentat el seu Projecte de Pressupost per l’any 2022, que preveu una inversió de 40.860.687 euros. Una xifra que suposa una disminució d’un 4,7% respecte a l’any anterior, a causa, principalment, de la sentència del Tribunal Constitucional sobre les plusvàlues i de la previsió de reducció de préstec.

Tot i així, és important assenyalar que l’Ajuntament no apujarà els impostos als ciutadans i ciutadanes de Maó, tot i la previsió de la disminució d’una part dels ingressos. Es manté la congelació dels tipus i dels preus públics i taxes. Aquests pressupostos tenen per objectiu l’evolució i la prosperitat de Maó en base als criteris que han caracteritzat sempre la societat maonesa: la sostenibilitat, la igualtat i la cohesió social i la visió de futur.

S’ha de destacar, en el capítol d’ingressos, l’increment de del transferències fruit de la participació en els tributs de l’estat, l’augment de l’aportació del CIMe i la CAIB en les places concertades per dependència, serveis socials i ajudes d’emergència i el nou conveni amb el Consell de Menorca per finançar inversions al Passeig Marítim.

Destaca també la venta d’una parcel·la de titularitat municipal que permetrà compensar l’adquisició, en els darrers anys, de les propietats que acolliran els serveis de la brigada municipal i de la Policia Local, així com la reducció de la previsió de préstec, que es pretén finançar amb romanents de tresoreria de 2021.Pel que fa a les principals inversions podem destacar els següents àmbits:  

  • Millora de l’enllumenat municipal

Enguany, entre les principals inversions destaca l’increment de la partida per a millores a l’enllumenat de Maó, que passarà de 200.000 euros l’any passat, a 500.000 euros el 2022. A més, a aquesta partida s’ha de sumar una inversió extraordinària de 867.000 euros, provinents d’una partida del pressupost de 2021, que no s’ha pogut executar i que l’Ajuntament ha decidit invertir a l’enllumenat públic. En total, l’Ajuntament destinarà 1.367.000 euros en millores a l’enllumenat el 2022, la major inversió en aquesta matèria, almenys, dels darrers 20 anys.
 

  • Millora dels serveis de Neteja

Per altra banda, cal destacar la millora dels serveis de neteja de la ciutat que s’incorporaran el proper 2021, amb l’entrada en funcionament del nou contracte de neteja viària (1.466.667 euros), el nou contracte de recollida de residus urbans porta a porta (2.862.917 euros). Aquestes inversions se sumaran a les partides de neteja per als edificis públics (1.250.000 euros), així com a la partida del contracte de tractament residus (606.172 euros), entre d’altres.
 

  • Obres de millora i transformació de la ciutat

Respecte a les inversions destinades a seguir millorant i transformant Maó, es destinaran 1.320.000 euros en la reforma de carrers de la ciutat, 350.000 euros en la millora d’edificis públics, 320.000 euros en microaccions de millora de la ciutat i 120.000 euros per a la millora d’instal·lacions esportives.
 

  • Millora de l’eficiència dels recursos i agilització de tràmits

També destaca en els comptes de 2022 una inversió de 306.000 euros que farà l’Ajuntament de Maó per a la instal·lació del nou sistema de processos integrat per a tràmits interns. L’objectiu d’aquest nou sistema informàtic és millorar l’eficiència dels recursos per agilitzar els tràmits interns i poder donar, així, un millor servei i una resposta més ràpida a la ciutadania.
 

També, en aquest proper any 2022, quan encara es poden apreciar els efectes socials i econòmics de la covid-19, el consistori manté la protecció social de les famílies més vulnerables, amb una partida de 380.000 euros en ajudes a famílies en situació d’emergència, a més d’una inversió de 239.679 eros per a ajudes d’emergència social.

Per altra banda, quant a transferències de capital, el capítol 7, s’ha de destacar la negociació realitzada amb el Govern de les Illes Balears que permetrà evitar les aportacions a la construcció de l’Escola d’Adults i el Conservatori, així com la no previsió de l’aportació pel nou geriàtric, que ja ha estat prevista i reservada en els 3 anys anteriors.

En resum, aquests pressupostos pretenen continuar amb el compliment dels compromisos de l’equip de Govern, afrontant la realitat i les necessitats de la ciutat en àmbits tan importants com els serveis a les persones, el compromís ambiental, la renovació d’infraestructures i la gestió de la ciutat mirant cap al futur.  

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular