martes, junio 6, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

L’Ajuntament ofereix una formació als docents de Maó, que es divideix en quatre sessions presencials, la primera de les quals s’ha celebrat avui matí al Teatre Principal. Aquesta formació s’emmarca dins el projecte “Teatre d’Escola” i les pròximes sessions tindran lloc els dies 23 d’octubre i 6 i 13 de novembre al Museu de Menorca.

La pedagogia teatral s’ofereix com una estratègia multifacètica i activa que permet instal·lar els múltiples usos del teatre en l’educació formal, nodrint l’àrea cognitiva, psicomotriu i afectiva dels i les participants i fomentant la convivència a les aules, fent dels centres educatius llars on les històries de la infància són escoltades i les matèries curriculars cobren vida per ser representades.

Aquest projecte permet als docents:  

  • Desenvolupar una actitud cap a l’art com una forma d’expressió (llenguatge) i no solament com la creació d’un producte.
  • Familiaritzar-se amb l’expressió lliure i la creació teatral com a estratègia disponible per al treball de totes les competències.
  • Estimular en la teoria i en la pràctica una disposició creativa per a sentir i pensar l’educació.
  • Buscar, inventar, dialogar i crear a partir de l’assimilació real del binomi teatre i educació.
  • Que l’alumnat sigui el màxim beneficiari d’una pràctica educativa creativa per a potenciar un aprenentatge significatiu, integral i holístic.

La metodologia de treball serà activa i s’anirà introduint  la teoria en la pràctica. En les parts més teòriques es treballarà amb un dossier ad hoc i en els moments de pràctica es demanarà una participació activa de manera individual, en parelles i en grups. Es treballarà, des d’una dimensió teoricopràctica, els següents continguts relacionats amb les competències docents:

• Concepció de les arts en l’educació.• Expressió corporal i desenvolupament integral.• Imaginació i creativitat.• Sensibilitat artística i estètica.

La ponent és la Dra. Montserrat González Parera Psicòloga, directora de teatre i doctora en Pedagogia. Investigadora i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, subdirectora de l’Institut del Teatre. Cofundadora de la Companyia de teatre La Trup. Ha treballat com a Teaching Assistant a Harvard University i ha impartit formació en workshops per a professorat en diferents llocs d’Espanya, Algèria, Brasil, Costa Rica i Argentina. 

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular