martes, junio 6, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

L’alcalde de Maó i president de la Fundació Teatre Principalde Maó, Héctor Pons, i la representant de l’empresa Antonio y Diego S.A., Aina Pons, acompanyats per la vicepresidenta del Patronat de la Fundació, Conxa Juanola, i la gerentdel Teatre, Àngela Vallés, han firmat un nou conveni de col·laboració entre les dues entitats.

A partir de la firma d’aquest conveni, aquesta empresa es compromet a col·laborar amb les despeses anuals de programació per l’exercici 2021, amb la voluntat d’estalonar l’activitat artística i cultural de la institució, d’acord amb els objectius fixats per la Fundació. Així mateix, l’empresa tindrà, a partir de la firma d’aquest acord, la consideració de mecenes delTeatre Principal de Mao.

Per altra banda, cal assenyalar que aquest conveni de col·laboració neix amb aspiracions defutur. Per tant, si és voluntat d’ambdues entitats, serà renovat, en les condicions que es pactin,abans de complir-se un any de la signatura.

El present conveni es podrà fer extensiu a altres iniciatives puntuals que es duguin a termedes de la Fundació del Teatre Principal de Maó. Si es produís aquesta circumstància, esplasmaria en un conveni específic per a cada activitat en la qual s’acordés col·laborar.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular