viernes, septiembre 29, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

Durant la Junta de Govern Local celebrada aquest dilluns, l’Ajuntament de Maó ha aprovat l’adjudicació de les obres de renovació parcial de l’enllumenat exterior de sa Mesquida mitjançant tecnologia led, a l’empresa a MIATEC INNOVA SL. El pressupost d’aquest projecte és de 41.586,46 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució serà de 28 dies.

Aquesta actuació permetrà la renovació i la millora de bona part de l’enllumenat d’aquest nucli urbà, des d’una perspectiva responsable i sostenible, mitjançant la tecnologia LED.

Per altra banda, aquesta setmana s’ha aprovat el projecte modificat del nou ascensor del port de Maó i l’expedient de contractació del lloguer, instal·lació i manteniment dels mòduls de sanitaris portàtils per a les platges des Grau, sa Mesquida i Binidalí. Aquests dos tràmits s’han aprovat per via d’urgència.

Així mateix, durant la darrera Junta de Govern Local s’han concedit 5 llicències urbanístiques i s’han certificat les obres de continuïtat del vial del carrer Himàlaia fins a la cantonada amb l’av. J. A. Clavé, a l’entorn edifici de Creu Roja. Pel que fa a les llicències aprovades, fan referència als següents expedients:

• Llicència urbanística, per a la construcció de 3 habitatges, entre els núm. 162-264 del port de Maó.

• Llicència urbanística per a la instal·lació de xarxa de baixa tensió des de CD “Cugullonet” fins a la carretera de Binidalí.

• Llicència urbanística per a la legalització de la divisió existent entre un local i un habitatge al carrer s’Arraval, núm. 147.

• Llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres (8 unitats), al carrer Sant Manuel, núm. 90-92-94.

• Llicència urbanística per als tancaments exteriors de l’IES Pasqual Calbó i de l’IES Cap de Llevant, i ordenació d’espais exteriors.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular