viernes, septiembre 29, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

L’Ajuntament de Maó aposta per la digitalització de l’Administració

• El consistori avança en el procés de transformació digital de l’Ajuntament de Maó, que es divideix en 9 àrees de treball i té l’objectiu d’adequar la seva gestió i la manera de relacionar-se amb la ciutadania al nou entorn digital.

• Aquest procés inclou la digitalització de 25 nous tràmits administratius, que fins ara només es podien fer de forma presencial.

• Es combina l’administració digital amb l’atenció física amb cita prèvia, per totes aquelles persones que necessiten fer un tràmit presencial.

Maó, 16 d’abril de 2021. Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Maó ha avançat de forma considerable en el procés de transformació digital de processos i serveis de l’Administració municipal, que es divideix en 9 àrees de treball i té l’objectiu d’adequar la seva gestió i la manera de relacionar-se amb la ciutadania al nou entorn digital. Aquest procés inclou la digitalització de 25 nous tràmits administratius, que fins ara només es podien fer de forma presencial.

En aquest sentit, l’Ajuntament impulsa estratègies orientades cap a una Administració innovadora, oberta , digital i eficient, amb l’objectiu d’aportar serveis públics de la màxima qualitat. Es combina l’administració digital amb l’atenció física amb cita prèvia, per totes aquelles persones que necessiten fer un tràmit presencial.

L’Administració pública, juntament amb la societat, estan vivint un profund canvi que requereix transformar el seu model de provisió i prestació, i orientar-se cap a serveis públics digitals, proactius i personalitzats. Això exigeix repensar com i a qui es dirigeixen aquests serveis, i incorporar-ne la visió de les persones usuàries o destinatàries, mitjançant nous enfocaments basats en la innovació.

Així, la transformació digital de l’Administració pública consisteix en l’adequació del model de relació i de gestió al nou paradigma digital, aprofitant tot el potencial de la innovació i la tecnologia, i promovent un canvi cultural a les administracions públiques.

Objectius:

1) Incorporar la visió digital en la definició i l’execució de polítiques i serveis públics2) Simplificar la relació entre la ciutadania i l’Administració pública3) Introduir la cultura digital a l’Administració pública 4) Aprofitar el potencial de les tecnologies emergents5) Definir i implantar noves metodologies i formes de treball, així com la gestió basada en dades6) Beneficis1) Millora de l’eficàcia i eficiència dels serveis; major adaptabilitat del canvi a les necessitats de la ciutadania2) Augment de la satisfacció, confiança i experiència de la persona usuària3) Increment de la capacitat de presa de decisions, a partir de les evidències proporcionades per les dades4) Reforç de les capacitats i la col·laboració interadministrativa de l’Administració pública5) Increment de la tecnificació i capacitació de l’empleat/ada públic/aL’Alcalde de Maó, Héctor Pons, ha afirmat que “a més d’incorporar un sèrie de tràmits telemàtics nous, hem incorporat la possibilitat que la ciutadania obtingui aquí, a l’Ajuntament, les credencials necessàries per fer tràmits amb altres administracions”.En aquest sentit, Héctor Pons ha considerat que la pandèmia ha accelerat el procés de digitalització de la societat i de l’administració”. Per aquest fet, ha explicat el batle de Maó, “creiem que ens correspon fer aquest paper d’acompanyament en el procés de digitalització de la societat, a la vegada que mantenim l’atenció presencial amb cita prèvia per totes aquelles persones que necessiten fer un tràmit presencial”.La regidora de Serveis Generals i Hisenda, María José Camps, ha explicat les 9 àrees de feina d’aquest procés de digitalització de l’Ajuntament de Maó i ha considerat que “l’Administració pública, al igual que la societat, han sofert, aquest darrer any, canvis profunds i importants, que ens ha donat l’oportunitat d’avançar en la digitalització. L’objectiu és oferir més opcions a la ciutadania, que pot fer més tràmits sense haver de desplaçar-se”. 1. Nous tràmits 100% en línia

Escoles infantils municipalsReducció EscoletesBonificació tarifa aigua 70%IBI família nombrosaBonificació IVTM vehicle mixtosBonificació IBI plaques solarsBonificació IVTM 25 anysBonificació Ivtm històricBonificació IVTM discapacitat/adaBonificació IIVTNUDevolució IVTM baixa definitivaBonificació IVTM agrícolaOvp obresOvp terrassesBorsa de feina GeriàtricBorsa de feina tècnic/a JoventutBorsa de feina DinamitzacióPresentació PressupostosCans perillososServei a domiciliSubvenció façanesSubvenció ARRULudoteca NadalLudoteca Setmana SantaConcursos compra Maó

2. Digitalització de tràmits interns

Per altra banda, també s’han digitalitzat diferents tràmits interns, per millorar l’efectivitat dels procediments, amb equips transversals.

Exemples de tràmits interns digitalitzats són:

? Contractació i contractes menors? Llicencies urbanístiques i d’activitats? Subvencions? Convenis? Ordenances fiscals

3. Redisseny en clau digital dels serveis que s’ofereixen, per aportar el màxim valor

Seu electrònica i Punt d’accés general electrònic.

4. Incorporació de tecnologies innovadores per a la millora i transparència dels serveis

a) Activació del mòdul de sessions d’òrgans col·legiats, facilitant l’accés a tots els càrrecs electes i a la documentació digital dels expedients dels òrgans col·legiats dels quals són membres, per a la seva consulta i exercici del dret d’informació.b) Activació de la consulta digital de tots els decrets d’Alcaldia i de les regidories, per reforçar l’Ajuntament transparent.

5. Implantació de la Plataforma d’interoperabilitat de les Illes Balears, PINBAL

És la plataforma que permet l’accés a la informació entre les administracions balears i de la resta de l’Estat, a través de la interoperabilitat, que permet compartir documents i dades, amb criteris d’estandardització, rapidesa, senzillesa, seguretat i legalitat.

6. Obtenir la signatura digital

Oficina de Registre Cl@ve: permet registrar-se amb cl@ve, de manera presencial, a l’Ajuntament, des de l’any passat, per poder accedir de forma electrònica als serveis públics.

El seu objectiu principal és que la ciutadania es pugui identificar davant l’Administració mitjançant claus concertades (persona usuària + contrasenya), sense haver de recordar claus diferents a l’hora d’accedir als diferents serveis. Es pot utilitzar en tots els serveis d’Administració electrònica integrats en el sistema.

7. Definir i implantar noves metodologies i formes de treball, així com la gestió basada en dades. Simplificació: fem-ho fàcil

S’estan suprimint documents, passos i tràmits innecessaris, fet que implica modificar eines, procediments i normativa.

La transformació digital de l’empleat/ada públic/a que s’està portant a terme implica mostrar els principals recursos digitals, les bones pràctiques, les recomanacions i el fet de disposar de nous enfocaments, models i metodologies. En definitiva, noves formes de treballar.

8. L’actiu digital: gestió arxivística

Elaboració i aprovació de la política de gestió documental de l’Ajuntament de Maó.

És un document base on es recullen els criteris i les recomanacions necessaris per garantir la interoperabilitat, la recuperació i la conservació de documents i expedients de l’Ajuntament de Maó, en un entorn en què coexisteixen documents en suport físic i documents en suport electrònic.

9. Recollida de consultes, queixes i suggeriments

La satisfacció de la ciutadania és el nostre compromís. En conseqüència, s’avaluen i revisen periòdicament els serveis, per adequar-los a les expectatives o noves necessitats de la ciutadania, que poden canviar amb el temps.

I, per fer-ho, cal captar permanentment la veu de les persones usuàries, a través de la recollida de consultes, queixes i suggeriments, i de la mesura de la satisfacció, tant als canals establerts per l’Administració com a les xarxes socials.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular