miércoles, septiembre 27, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

L’Ajuntament alliberarà de fums i vehicles els carrers del centre, per donar protagonisme als vianants

Maó, 19 de setembre de 2022. Aquest proper dijous, 22 de setembre de 2022, se celebra el Dia Mundial sense Cotxes; per aquest motiu, els següents carrers i vies romandran tancats de les 11.00 a les 14.00 hores, durant el dia citat, per donar prioritat als vianants:

– Forn- Bonaire- Església- Rosari- Portal de Mar- Lluna- Nou- Sant Jordi- Sant Josep- Nord- Av. Josep Anselm Clavé

L’Ajuntament de Maó se suma, així, a aquesta campanya mundial, que pretén promoure una consciència ecològica entre la ciutadania d’arreu del món i contribuir a cuidar la salut de les persones i del medi ambient.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Maó s’ha esforçat a desenvolupar diferents projectes locals, que s’han presentat com a propostes més ecològiques, com, per exemple, zones d’aparcament per a bicicletes, carrils bici, la creació d’una ordenança que regula l’ús de patinets elèctrics, la creació del PMUS i alguns canvis a la línia del bus que circula per l’interior de la ciutat, entre d’altres.

Contaminació ambiental, despesa econòmica i pèrdua de vides

El trànsit rodat contribueix, de forma negativa, a l’emissió de gasos i partícules altament nocives, generades pels motors de combustió interna dels vehicles, com ara el monòxid de carboni (CO), el diòxid de carboni (CO2) i els òxids nitrosos (NOx).

L’ús del vehicle particular facilita la vida, en poder traslladar-nos amb comoditat d’un lloc a l’altre, però l’increment en la seva quantitat, circulant per les grans ciutats, augmenta significativament la petjada de carboni i ocasiona danys irreparables a la capa d’ozó.

D’altra banda, l’ús continuat dels vehicles implica una despesa fixa que afecta l’ingrés familiar: benzina, aparcament, manteniment preventiu i correctiu, pagament d’assegurança i impostos.

Els vehicles no sols generen més contaminació ambiental i acústica, també contribueixen a incrementar els accidents de trànsit i la pèrdua de vides humanes.

La raó de proclamar un Dia Mundial Sense Cotxe es va centrar, principalment, en la presa de consciència universal sobre el veritable ús que s’ha de donar a aquest mitjà de transport.

L’origen d’aquest Dia Mundial es remunta a l’any 1973, quan diversos països d’Europa van veure limitades les seves reserves de petroli i, per tant, de combustible, perquè els països àrabs, aliats en l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), van suspendre la venda de petroli als països que van recolzar Israel, durant la guerra de Yom Kipur.

Com a conseqüència, també van començar a sorgir algunes alternatives per disminuir l’ús dels vehicles, com ara el racionament dels combustibles, així com la promoció de l’ús de mitjans de transport més eficients.

El mes d’octubre del 1994, algunes ciutats van començar a aplicar, a escala mundial, el Dia sense Cotxe. Les pioneres van ser Reykjavík (Islàndia), La Rochelle (França) i Bath (Regne Unit).

Gran Bretanya es va convertir en el primer país a adoptar aquesta iniciativa a escala nacional, l’any 1997. L’any 2000 la Comissió Europea ja va declarar el 22 de setembre com el Dia Mundial sense Cotxe i va estendre les activitats associades a l’efemèride durant una setmana completa, la denominada Setmana Europea de la Mobilitat.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular