domingo, marzo 26, 2023

Ciutadella obre la nova casa d'acollida

NacionalCiutadella obre la nova casa d'acollida

Ciutadella obre la nova casa d’acollida

26/10/2018La casa d’acollida és un servei residencial municipal d’estada temporal per a persones en situació d’exclusió residencial. La nova ubicació és al carrer degollador, 54. Des del servei es fa acompanyament amb un educador social per tal que aquestes persones puguin crear itineraris personalitzats d’inclusió social, entesa aquesta com l’accés a un habitatge i a una ocupació i establiment de xarxes socials amb l’entorn. La seva estada al servei és temporal, fins que s’assoleixin els objectius proposats.
La cabuda és de 10 persones i la casa disposa de 5 habitacions dobles pels usuaris i una pel monitor/a. Els usuaris estan acompanyats per un/a monitor/a en la totalitat de l’horari del servei. Aquest romandrà obert de dilluns a diumenge de 20:30 a 9h i de 14 a 16h. Els usuaris tenen la possibilitat de fer allà els àpats de berenar, dinar i sopar.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular