miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Maó

Maó, 7 de juny de 2023. Des d'avui,...

Consulta censo electoral – Ayuntamiento Estella-Lizarra Udala

Ya se puede consultar el censo electoral...

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

NacionalConvocatòria del Ple de l'Ajuntament

Convocatòria del Ple de l’Ajuntament

06/06/2019ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DIA 6 DE JUNY DE 2019 A LES 20 h

Punt únic. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 16-05-2019).

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular