sábado, marzo 25, 2023

Obert el termini d’exposició pública per formular al·legacions en torn al projecte de millora de les

NacionalObert el termini d’exposició pública per formular al·legacions en torn al projecte de millora de les

Obert el termini d’exposició pública per formular al·legacions en torn al projecte de millora de les voreres de Cala Morell

25/10/2019Mitjançant acord de la Junta de Govern de dia 14 d’agost de 2019, punt 30, es va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el projecte de millora de diverses voreres a la urbanització de Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda), redactat pels serveis tècnics municipals en el mes d’agost de 2019, amb un pressupost d’execució per contracte que ascendeix a un total de 74.370,68 € (inclòs 21% IVA), sometent l’expedient al tràmit d’informació pública durant un termini de 15 dies, mitjançant anunci en el BOIB de día 17.10.19 , per tal que es puguin formular les al·legacions que s’estimin oportunes.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular