domingo, marzo 26, 2023

Obert el termini per a barres i festers de Sant Joan

NacionalObert el termini per a barres i festers de Sant Joan

Obert el termini per a barres i festers de Sant Joan

15/04/2019Es fa públic que del 15 d’abril al 15 de maig, ambdós inclosos, es podran sol·licitar els permisos per «fer festers» de Sant Joan i festes de carrer el vespre de dia 22 de juny. I també per a la instal·lació de barres o taulells de bar. Les condicions que caldrà observar són, entre d’altres:

  • PER A FESTERS

Adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent:
-Nom del responsable que vetllarà per la bona execució del fester, així com de l’adopció de totes les mesures de seguretat.
-Plànol d’ubicació del fester.
-Còpia del resguard de la fiança de 300 euros dipositada per aval bancari a la Tresoreria o bé mitjançant l’ingrés en efectiu en algun dels números de compte bancaris indicats al peu, indicant nom, NIF i concepte.
LA CAIXA…………………………………….ES60-2100-0061-4802-0001-2654
BANKIA……………………………………….ES24 2038-3290-5864-0000-0146
BANCA MARCH……………………………ES80-0061-0086-1700-1127-0184
BBVA…………………………………………..ES07-0182-5747-4100-1811-1113

  • PER A FESTES DE CARRER (només entitats sense ànims de lucre o un grup de veïns)

Adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent: 
-Nom del responsable que vetllarà pel bon desenvolupament de la festa, així com de la neteja de l’espai ocupat.
-Plànol d’ubicació de la festa.

  • PER A LES BARRES O TAULELLS DE BAR

Tant si són instal·lades al quinzell de l’establiment com si ho són a l’exterior:
Adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent
-Llicència d’obertura o declaració responsable d’inici i exercici d’activitat de l’establiment per a l’activitat de bar, cafeteria, restaurant o similar que permeti el despatx de begudes i gelats.
-Plànol d’ubicació del taulell amb indicació de les mides que s’ocuparan.
-Declaració responsable que el peticionari instal·larà el taulell conformement a les condicions imposades en l’autorització i que permetrà el lliure accés de les persones als serveis higiènics de l’establiment.
-Autorització signada pels veïns de poder ocupar el taulell l’espai de reculada respecte de la mitgera.
-Còpia del resguard de la fiança de 1.500 euros dipositada per aval bancari a la Tresoreria o bé mitjançant l’ingrés en efectiu en algun dels números de compte bancaris indicats al peu, indicant nom, NIF i concepte.
LA CAIXA……………………..ES60-2100-0061-4802-0001-2654
BANKIA………………………..ES24 2038-3290-5864-0000-0146
BANCA MARCH…………….ES80-0061-0086-1700-1127-0184
BBVA……………………………ES07-0182-5747-4100-1811-1113
Consulta AQUÍ l’ordenança completa que regula la matèria. 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular