sábado, marzo 25, 2023

Presentat el document: L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat (Anàlisi de la realitat

NacionalPresentat el document: L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat (Anàlisi de la realitat

Presentat el document: L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat
(Anàlisi de la realitat a les Illes Balears)

25/01/2019El pedagog Vicent Arnáiz, com a coordinador, ha presentat a les escoles infantils el document marc sobre l’educació dels infants de 0 a 3 anys, que aborda la necessària equitat, mitjançant una anàlisi de la realitat a les Illes Balears. El document, treballat en els darrers cinc mesos per experts en la matèria d’arreu de les Illes, arriba a la conclusió, entre d’altres, que les famílies, el seu apoderament educatiu i les seves necessitats són i han de ser un objectiu prioritari de qualsevol política educativa per a la primera infància, i molt especialment per als menors de 3 anys. “No tots els infants —diu— han d’estar escolaritzats, però tots han de ser educats des que neixen. Les famílies en són les responsables directes, i tot el conjunt de la societat —i molt especialment les administracions— han de garantir les millors condicions possibles.
La redacció del document marc ha estat la resposta política i parlamentària a la inquietud que havia provocat a la nostra comunitat autònoma l’esborrany de decret de 2017 per a l’autorització del serveis assistencials de guarda d’infants de 0-3 a iniciativa de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Llavors, la cinquena Conferència de presidents de les Illes Balears va proposar-ne la retirada, i la Comissió d’Educació del Parlament de dia 26 de febrer de 2018 va resoldre per unanimitat instar el Govern de les Illes Balears a “no tramitar el decret anomenat de guarderies assistencials i a treballar per a la progressiva creació de places escolars que assegurin una oferta educativa suficient en aquestes edats, així com mesures de regulació, de serveis i altres, per canalitzar les demandes de les famílies que optin per altres models d’atenció als infants menors de tres anys”.
En el mateix debat del 26 de febrer també es va acordar per unanimitat instar el Govern i els consells insulars perquè es constituís una comissió tècnica de treball per tal d’elaborar un document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels infants menors de tres anys, que tingués com a principal eix vertebrador la xarxa d’escoles infantils.
Més tard, el 30 de maig de 2018, va ser creada la Comissió Tècnica 0-3, i ara, el 10 de gener passat, el document ha rebut l’aprovació per unanimitat.
En altres aspectes, l’acord considera que és del tot necessari un acord entre totes les forces polítiques presents al Parlament que «impliqui la defensa d’uns objectius prioritaris pel que fa a l’educació dels infants més petits i faci que els diferents governs de la comunitat, dels consells insulars i dels ajuntaments avancin sempre en una mateixa direcció, i d’acord amb aquestes prioritats, governi qui governi».

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular